Zgnilak (gnicie korzeni pomidora)

Zgnilak (gnicie korzeni pomidora) 

Patogen:
Pythium spp.

Objawy:

W tradycyjnej uprawie pomidorów w ziemi lub w substratach organicznych, gatunki z rodzaju Pythium są pospolitymi czynnikami sprawczymi zgorzeli siewek i porażają rośliny przede wszystkim w najwcześniejszych fazach uprawy. Natomiast w uprawach bezglebowych problemy zdrowotne wywoływane przez Pythium (polska nazwa zgnilak) z reguły dotyczą roślin wyrośniętych. Szereg gatunków tego patogenu masowo kolonizuje korzenie pomidorów w różnych fazach uprawy, powodując początkowo pojedyncze nekrotyczne plamy, a następnie gnicie całych korzeni. Czasem może również wystąpić mokra zgnilizna szyjki korzeniowej. Gniciu korzeni może towarzyszyć nagłe więdnięcie liści, a nawet zamieranie silnie porażonych roślin.

Ważne informacje:
W wielu krajach gnicie korzeni powodowane przez kompleks gatunków z rodzaju Pythium traktowane jest jako najważniejszy problem fitosanitarny w hydroponicznych uprawach pomidorów. Odmiany pomidorów z genetycznie uwarunkowaną przedłużoną trwałością pozbiorczą owoców (L.S.L) wykazują mniejszą wrażliwość na porażenie przez Pythium spp .
Z uwagi na występowanie w rodzaju Pythium gatunków o różnych wymaganiach termicznych, choroba może wystąpić w okresach zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury podłoża.

Profilaktyka i zwalczanie:

Ziemiórki są istotnym wektorem różnych gatunków Pythium stąd ich zwalczanie jest niezbędne dla ograniczenia choroby. W integrowanej uprawie pomidora zwalczanie Pythium spp. należy prowadzić metodą biologiczną, polegającą na profilaktycznym stosowaniu antagonistycznego grzyba Pythium oligandrum (podlewanie roślin środkiem Polyversum, 0,05% – 50-100 ml/roślinę. Chemiczne zwalczanie jak w przypadku zgnilizny pierścieniowej pomidora.

Opublikowane przez:

www.e-flora.pl

Komentarze są zamknięte.