Podkładki GENERATYWNE

[box title=”Podkładki GENERATYWNE” style=”bubbles” box_color=”#08a01e” radius=”5″] [table]

Podkładki dla jabłoni

Antonówka zwykła Do niedawna była to najbardziej popularna podkładka w szkółkarskiej produkcji jabłoni, wypierana jednak coraz bardziej przez podkładki wegetatywne, szczególnie M-26. Przystosowana jest do naszych warunków klimatycznych i glebowych. Genetycznie dość jednolita i wyrównana we zroście. Dobrze zrasta się z produkowanymi u nas odmianami.
[/table]

 Podkładki dla czereśni i wiśni

[table]
Czereśnia ptasia Najczęściej stosowana podkładka pod wiśnie i czereśnie. Jest zróżnicowana pod względem wytrzymałości na mróz, siły wzrostu oraz odporności na choroby. Odmiany na niej uszlachetnione rosną silnie, wcześnie wchodzą w okres owocowania, dając obfite plony.
Antypka Podkładka bardzo wytrzmaóła na mróz. Tworzy słabsze korony, a jej żywotność jest krótsza od czereśni ptasiej. Polecana jest szczególnie do nasadzeń na glebach lżejszych, wapiennych i suchych, gdyż ma bogaty i szeroko rozwinięty system korzeniowy. Dobrze zrasta się ze wszystkimi odmianami czereśni i wiśni. W obrębie tej podkładki zostały wyselekcjonowane dwa typy tej podkładki, wpisane do rejestru pod nazwami Piast i Popiel.
Piast Selekcyjna antypka (1992). Podkładka charakteryzuje się umiarkowanym wzrostem i zwartym pokrojem korony. Okulizację przyjmuje bardzo dobrze. Zaszczepione na niej wiśnie rosną słabiej i plonują lepiej niż na siewkach antypki nieznanego pochodzenia.
Popiel Selektywna antypka (1992). Podkładka rośnie silnie i wyróżnia się rozłożystym pokrojem korony. Posiada bardzo wysoki stopień fizjologicznej zgodności ze wszystkimi odmianami wiśni. Przyjęcia w szkółkach są bardzo wysokie.

Podkładki dla śliw

 

Ałycza  Jest to standardowa podkładka dla śliw i moreli (do niedawna również brzoskwiń). Wykazuje duże zróżnicowanie pod względem morfologicznym, wytrzymałości na mróz i siły wzrostu. Śliwy na niej uszlachetnione dość późno wchodzą w okres owocowania, zwykle w czwartym roku po posadzeniu. W przypadku brzoskwiń występuje niezgodność fizjologiczna, dlatefo też zastępowana jest siewkami brzoskwiń. W ISK w Skieriewicach wyselekcjionowano kilka typów ałyczy, które wpisano do Rejestru pod nazwami: Anna, Amelia, Agata, Alina
Wisienka kosmata Jest to potencjalna podkładka osłabiająca wzrost drzew śliwy. Siewki wisienki kosmatej cechują się mniejszą siłą wzrostu niż siewki ałyczy oraz dwukrotnie dłuższą szyjką korzeniową, do pierwszego rozgałęzienia bocznego, co ułatwia przygotowanie podkładek do okulizacji. Spora liczba korzeni szkieletowych ułatwiających przyjmowanie się podkładek po posadzeniu do szkółki. Badania nad tą podkładką prowadzi się od 1997r.
ALINA Ałycza-5  Selekcyjny typ ałyczy wyhodowany w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciastwa w Skierniewicach w 2000r.
AGATA, AMELIA, ANNA  Selekcyjne typy ałyczy wyhodowane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciastwa w Skierniewicach w 1996r.
ERUNOSID Siewki śliwy podkładkowej Eruni wyhodowane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciastwa w Skierniewicach w 2000r.
WALA Selekcyjny typ ałyczy wyhodowany w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciastwa w Skierniewicach w 2000r.
Siewka Węgierki Wangenheima  Jest średnio wytrzymała na mróz. Wymaga gleb żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych. Drzewka na niej prowadzone rosną początkowo silnie, później wzrost ich słabnie. Tworzy ona koronę o 1/4 mniejszą od drzew rosnących na ałyczy. W okres owocowania wchodzi wcześnie i plonuje obficie, dlatego też jest polecana do intensywnych sadów śliwkowych. Przewiduje się, że udział tej podkładki w produkcji drzewek śliw z roku na rok będzie systematycznie wzrastał i utrzyma się w granicach 30-40% ogólnej produkcji drzewek tego gatunku.

 

Podkładki dla grusz

 

Grusza Kaukaska  Popularna podkładka dla wszystkich odmian grusz. Jest odporna na mróz i łatwo się rozmnaża. Nie wykazuje niezgodności fizjologicznej z odmianami na niej uszlachetnionymi, ale drzewa na niej rosną silnie i dość późno wchodzą w okres owocowania. Istotną wadą tej podkładki jest jej duża wrażliwość na guzowatość korzeni.
BELIA DORIA ELIA Selekcyjne typy gruszy kaukaskiej wyhodowane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w 1994r., przeznaczone do pozyskiwania nasion do produkcji podkładek generatywnych.

Podkładki dla brzoskwiń

 

Mandżurska Wyselekcjonowana siewka brzoskwini. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na mróz, drzewa rosnące na niej są mniejsze niż na siewce Rakoniewieckiej.
Rakoniewiecka Siewka uzyskana z pestek pochodzących z przetwarzanych w przetwórni owoców zebranych w terminie dojrzewania siewki Rakoniewieckiej.
Siberian C Odmiana wyselekcjonowana w Kanadzie z populacji siewek, których nasiona otrzymano z Polski. Drzewa rosną na niej nieco słabiej, prawdopodobnie ze względu na cechy genetyczne, a także z uwagi na podatność systemu korzeniowego na nicienie.
Pumisect Jest to nowa podkładka karłowa zmniejszająca wzrost drzew o około 50%, dlatego może być polecana do intensywnych nasadzeń. Zrasta się ze wszystkimi odmianami. Ze wstępnych badań wynika, że na tej podkładce łatwo przyjmują się oczka zarówno odmian brzoskwiń jak i moreli. Tworzy dobrzy system korzeniowy i daje mało odrostów korzeniowych. Nie jest porażana przez wirusa szarki. Ma jednak duże wymagania glebowe, źle znosi gleby podmokłe ale jest tolerancyjna wobec suszy.Drzewka brzoskwiń na tej podkładce wcześnie wchodzą w owocowanie i corocznie plonują wysokim poziomie. Są bardziej wytrzymałe na niską temperaturę niż zaszczepione na siewce mandżurskiej.

Wskazuje dużą zdolność do rozmnażania się przez sadzonki zdrewniałe.

Podkładki dla moreli

 

Siewka moreli To jedna z podstawowych podkładek przeznaczonych dla moreli obok ałyczy i siewki Węgierki Wangenheima. Drzewa rosnące na niej charakteryzują się duża siłą wzrostu. Tolerancyjna dla gleb suchych, wrażliwa na gleby mokre i okresowo zalewane. Nie ma tendencji do wytwarzania odrostów.
 

 

[/table] [/box]

 

Polecane artykuły:

[posts template=”templates/teaser-loop.php” offset=”3″  orderby=”rand”]

Opublikowane przez:

www.e-flora.pl

Komentarze są zamknięte.