Glyfos 360 SL

Button Text

 

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśniectwie, na terenach nieużytkowanych rolniczo.

Dostępne opakowania:
Butelka 50ml 100ml 250ml 500ml

Opublikowane przez:

www.e-flora.pl

Komentarze są zamknięte.