BIELENIE PNI DRZEW OWOCOWYCH

Występujące zimą bardzo niskie temperatury mogą powodować przemarzanie roślin sadowniczych. Zewnętrznymi objawami uszkodzeń mrozowych są przemarznięcia konarów, pionowe pęknięcia pni i rany zgorzelinowe, które powstają przeważnie po okresowym ociepleniu i rozhartowaniu zewnętrznych tkanek kory i drewna. Sprzyjające warunki do powstawania ran zgorzelinowych występują w styczniu i lutym, gdy w słoneczne dni pnie drzew i grubsze konary silnie nagrzewają się, a nocą podczas gwałtownego spadku temperatury pobudzone do życia tkanki przemarzają. Uszkodzenia tkanek wewnętrznych przejawiają się zbrunatnieniem komórek i często możemy je obserwować na przekroju młodych przyrostów jednorocznych, które późno zakończyły wzrost.

Powstawaniu uszkodzeń mrozowych na pniach i nasadach konarów można zapobiegać przez ich bielenie. Do bielenia najlepiej użyć mleka wapiennego. Możemy przygotować mieszaninę wapna rozpuszczonego w wodzie (około 2 kg na 10 l wody) z dodatkiem gliny lub krowieńca. Dodatek gliny lub krowieńca zapobiega szybkiemu spłukiwaniu podczas deszczu. Po dokładnym wymieszaniu , mieszaninę nanosimy pędzlem na pnie drzew i nasadę grubszych konarów. Południową stronę pni i grubych konarów warto pomalować nieco wyżej, ponieważ z tej strony pnie drzew nagrzewają się najsilniej, przez co w tych miejscach są najbardziej narażone na wystąpienie ran zgorzelinowych.

Bielenie drzew należy wykonać nie później niż na początku stycznia, a w przypadku spłukania części wapna przez deszcz, poprawić.

Niesłuszne są obiegowe opinie, że wapno naniesione na korę niszczy zimujące w spękaniach kory szkodniki. Zapobieganie uszkodzeniom mrozowym na pobielonych pniach drzew polega na tym, że następuje częściowe odbicie promieni słonecznych, kora mniej się nagrzewa, a tym samym nie podlega zbyt dużym wahaniom temperatury w okresie zimy. Dlatego też bielenie pni drzew w późniejszym terminie, tj. w marcu lub kwietniu jest już bezsensowne, choć wielu działkowców popełnia ten błąd.

Innym sposobem zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mrozowymi, który możemy stosować, jest owijanie pni papierem lub słomą. W żadnym wypadku nie należy jednak do owijania używać folii, która nie tylko nie pomoże, ale może nawet przyczynić się do zwielokrotnienia powstałych uszkodzeń.

Tekst opracowano na podstawie: J. Jędrzejewska Bielenie pni drzew owocowych, Dolnośląski Informator Rolniczy, nr 1/2003, oraz artykułów umieszczonych na stronach internetowych: www.dzialkowiec.com.pl, oraz www.studio-atrium.com.pl.

Opublikowane przez:

www.e-flora.pl

Komentarze są zamknięte.