Szara pleśń pomidora

Szara pleśń (Botrytis cinerea). 

Szara pleśń jest powszechną chorobą wielu gatunków roślin uprawnych. Grzyb ten jest także jednym ze sprawców zgorzeli siewek i zamierania pędów u podstawy łodygi. Infekuje łodygi pomidorów tuż przy powierzchni gruntu, zwłaszcza gdy został zawleczony z rozsadą. Powoduje zgniliznę przyziemnej części pędu, przypominającą inną chorobę- zgniliznę pierścieniową pomidora. W wyniku porażenia na roślinach powstają brunatne lub nekrotyczne plamy. W okresach chłodnej i wilgotnej pogody owoce zainfekowanych pomidorów i papryki masowo gniją i opadają. W warunkach bardzo dużej wilgotności powietrza zainfekowane powierzchnie roślin pokrywają się białobeżowym, puszystym i pylącym nalotem zarodników grzyba.

Na powierzchni lub wewnątrz zaatakowanych tkanek i w obrębie grzybni widać czarne, niezbyt duże sklerocja grzyba. Mniejsze zagrożenie szarą pleśnią występuje w szklarniach, gdzie istnieje lepsza możliwość wietrzenia. Patogen może przetrwać w formie grzybni, sklerocjów (form przetrwalnikowych) i konidiów na resztkach zamierających części roślin w glebie, na narzędziach uprawowych, opakowaniach, konstrukcjach przechowalni i materiale nasiennym. Grzyb jest najbardziej patogeniczny w temperaturze 14-15oC, ale może rozwijać się w bardzo szerokim zakresie temperatury (od 0oC do około 30oC).
Pomidory porazone Botrytis cinerea

W trakcie uprawy grzyb atakuje obumarłe lub mechanicznie uszkodzone części roślinne np.: resztki okwiatu, szypułki kwiatowe, zamierające owoce i miejsca po oberwanych liściach pędach i owocach. Rozwojowi choroby sprzyja mała ilość światła osłabienie roślin innymi chorobami, niedobór wapnia i potasu w glebie.

Profilaktyka i zwalczanie. W uprawach pod osłonami powinno się utrzymywać małą wilgotność powietrza i nie dopuszczać do skraplania się wody wewnątrz pomieszczeń uprawowych. Powierzchnię roślin trzeba utrzymywać w stanie suchym, szczególnie nocą, gdy temperatura spada poniżej 15oC.
W tym celu należy ogrzewać pomieszczenia uprawowe przy uchylonych wietrznikach oraz dokładnie wietrzyć szklarnie i tunele foliowe w celu obniżenia wilgotności powietrza i roślin. W okresach zagrożenia chorobowego lub po zauważeniu pierwszych objawów, rośliny trzeba opryskiwać co 7 dni). Zabieg przeprowadzamy po uprzednim oberwaniu liści lub pędów bocznych. Środek ten chroni jednocześnie pomidory przed zarazą ziemniaka.

Opublikowane przez:

www.e-flora.pl

Komentarze są zamknięte.