Podkładki karłowe dla jabłoni

[box title=”Podkładki karłowe dla jabłoni” style=”bubbles” box_color=”#08a01e” radius=”5″] [table]
P-22 Jest wytrzymała na mróz i odporna na choroby kory. Wymaga gleb żyznych i prowadzenia drzewek palikach lub drutach. Drzewka na niej uszlachetnione wchodzą bardzo wcześnie w okres owocowania i plonują obficie. Jest to podkładka bardzo dobra dla wszystkich drzew silnie rosnących, jak Melrose, Jonagold, Alwa, Red Boskoop, LObo, Gloster, Cortland, oraz dla odmian wilkoowocowych
M-9 Jest mało wytrzymała na mróz. Posiada słaby system korzeniowy i dlatego drzewka na niej uszlachetnione powinny być prowadzone przy palikach lub drutach. Odmiany na niej rosnące owocują bardzo obficie już w drugim roku po posadzeniu. Polecana szczególnie dla Red Boskoopa, Glostera, Melrose. Jest to podkładka bardzo popularna na zachodzie Europy, ma kilka podklonów różniących się od siebie cechami morfologicznymi.
P-16 Zbliżona jest pod wieloma względami do M-9, ale w matecznikach ukorzenia się trochę lepiej. Drzewka na niej prowadzone wymagają starannej pielęgnacji i palikowania
P-60 Zalecana jest do podkładek karłowych, chociaż drzewka na niej uszlachetnione rosną silniej niż na podkładce M-9, ale słabiej niż na M-26. W matecznikach jest bardzo wydajna. Ma dostatecznie silny system korzeniowy i dlatego drzewka na niej uszlachetnione można sadzić na glebach lżejszych. Drzewka na niej wcześnie zaczynają obficie owocować. Jest to podkładka przydatna dla naszego klimatu i być może w przyszłości zastąpi podkładkę M-9.
PB-4 Jest wytrzymała na mróz, odporna na mączniaka i względnie odporna na parcha. Bardzo dobrze się korzeni. Można ją też rozmnażać w kulturach in vitro. Tworzy słaby system korzeniowy, dlatego drzewka na niej uszlachetnione wymagają podpór. Wcześnie rozpoczynają owocowanie, zwykle w drugim roku po posadzeniu. Z badań wynika, że ta białoruska podkładka może być przydatna dla odmian silnie rosnących, sadzonych na żyznych glebach. Zalecana jest niższa okulizacja.
M-27 Superkarłowa angielska podkładka, która dotychczas nie znalazła zastosowania w polskim sadownictwie, ze względu na zbyt silne skarlanie drzew. W Holandii jest szeroko wykorzystywana dla odmian silnie rosnących, w bardzo intensywnych sadach.
B 146 Rosyjska podkładka o dużej wydajności w mateczniku. Jest odporna na mróz. Ma obfity system korzeniowy, o licznych drobnych korzeniach. Jej drewno jest bardzo kruche, dlatego przy wykopywaniu okulantów ze szkółki należy uważać, gdyż łatwo się łamie. Z dotychczasowych badań wynika, że drzewka okulizowane na B 146 są w sadzie mniejsze niż na M-9.
[/table]

 

[/box]

Opublikowane przez:

www.e-flora.pl

Komentarze są zamknięte.