Serwis i montaż

Serwis i montaż

Montaż - Pewność i Gwarancja

Specjalizujemy się w produkcji i montażu urządzeń zabawowych już od 9 lat. Montaż wykonywany jest przez nasze autoryzowane ekipy montażowe. Posiadamy 5 ekip montażowych wyposażonych w samochody i specjalistyczny sprzęt pozwalający szybko i sprawnie działać w każdych warunkach na terenie całego kraju.

Warunki montażu:

Zamawiający na załączniku nr 3 do umowy zlecenia określa lokalne warunki dojazdu do miejsca montażu. Pozwala to logistykowi optymalnie dopasować wielkość samochodu i czas montażu do warunków lokalnych. 

Przykładowy schemat procesu montażowego:
1. Załadunek elementów na montaż z magazynu IF.
2. Dojazd do miejsca montażu i szczegółowe uzgodnienia z osobą upoważnioną przez Zlecającego rozmieszczenia urządzeń z uwzględnieniem:
- stref bezpieczeństwa,
- poziomu zerowego,
- miejsca składowania urobku,
- drogi dojazdu dla sprzętu ciężkiego / w zależności od potrzeb /

Potwierdzone protokołem przekazania terenu.
3. Montaż urządzeń ok. 1-3 dni
4. Odbiór przez Zlecającego placu zabaw poprzez spisanie protokołu odbioru stwierdzającego zgodność ilości i kompletności zamontowanych urządzeń ze zleceniem i ustaleniami wynikającymi z protokołu przekazania terenu.

Ze względu na krótki czas montażu prosimy o podpisanie protokołu w dniu zakończenia procesu montażowego - bezpośrednio po jego zakończeniu.

Wybrane przez Państwa urządzeniana na plac zabaw zgodnie z umową - zleceniem zostaną rozmieszczone i tak zamontowane aby zachować bezpieczne strefy i zapewnić szlaki komunikacyjne bawiących się dzieci, wszystko odbywa się zgodnie z normą PN-EN - 1176.

Pewność prawidłowego montażu pozwala nam udzielić gwarancję na wyprodukowane i zamontowane urządzenia.

Serwis - Przeglądy

 Zgodnie z obowiązującymi normami kontrola i konserwacja urządzeń na placu zabaw powinna odbywać się przez:

 • Regularną kontrolę przez oględziny
  dla placów zabaw intensywnie użytkowanych lub narażonych na wandalizm wykonywana codziennie, w ramach której należy sprawdzać
  - czystość
  - stan nawierzchni
  - prześwity między urządzeniami i gruntem
  - wykończenie wygładzonych powierzchni
  - wystające fundamenty
  - ostre krawędzie
 • Kontrolę funkcjonalną
  wykonywana co miesiąc polegająca na sprawdzeniu funkcjonowania i stabilności sprzętu z uwzględnieniem stopnia zużycia i prawdopodobieństwa aktów wandalizmu
 • Coroczną kontrolę podstawową
  wykonywana przez producenta lub wykwalifikowanego specjalistę, który przeprowadzi badania techniczne urządzenia oceniając ogólny poziom bezpieczeństwa
 • Książka przeglądów i kontroli wyposażenia
  należy ją prowadzić i dokonywać zapisów wszystkich działań podejmowanych w ramach nadzorowania bezpieczeństwa

      Proponujemy Państwu wykonanie przeglądów corocznych przez wyspecjalizowane ekipy montażowe.

 

   Termin wykonania przeglądu      

 Styczeń - Grudzień  

 Przegląd Podstawowy

 3 %

 Przegląd Rozszerzony

 5 %

 

      Zakres przeglądu podstawowego:

 • sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń
 • kontrola stanu fundamentów
 • kontrola stanu powierzchni w obszarze upadku
 • sprawdzenie i dokręcenie elementów mocujących
 • usunięcie powstałych ponadnormatywnych luzów w elementach ruchomych
 • przesmarowanie łożysk wymagających obsługi
 • uzupełnienie zaślepek zabezpieczających
 • sporządzenie protokołu z przeglądu, wpis do książki gwarancyjnej (zgodnie z PN-EN)

      Zakres przeglądu rozszerzonego:

 • sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń
 • kontrola stanu fundamentów
 • kontrola stanu powierzchni w obszarze upadku
 • sprawdzenie i dokręcenie elementów mocujących
 • usunięcie powstałych ponadnormatywnych luzów w elementach ruchomych
 • przesmarowanie łożysk wymagających obsługi
 • uzupełnienie zaślepek zabezpieczających
 • odmalowanie wszystkich elementów drewnianych impregnatem drewnolit lub farbami ftalowymi zgodnie z zasadami obowiązującymi w IF Sp. z o.o.
 • sporządzenie protokołu z przeglądu, wpis do książki gwarancyjnej (zgodnie z PN-EN).

         Prosimy o dokonanie odbioru przeglądu protokołem w dniu zakończenia.