FAQ

FAQ

Szanowni Państwo

 

Dlaczego Interflora?

Jesteśmy firmą z 12 letnim doświadczeniem w branży. Realizujemy inwestycje kompeksowo - projektujemy, produkujemy, dostarczamy i montujemy urządzenia tworzące place zabaw.

 

FAQ PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

1. Opcje urządzeń Inter-Flora

Opcja Basic drewno lite, płyta HPL, ślizg z tworzywa sztucznego, urządzenia posadowiona na gruncie poprzez bezpośrednie zabetonowanie drewnianych belek

Opcja Standard drewno lite, płyta HPL, ślizg metalowy z elementami tworzywa HDPE oraz HPL. Konstrukcja zakotwiona w gruncie na głębokości 55cm z użyciem betonu klasy co najmniej B15

Opcja Classic drewno lite, płyta HPL, ślizg metalowy z elementami z tworzywa HDPE oraz HPL. Konstrukcja zakotwiona w gruncie na głębokości 55 cm z użyciem betonu klasy co najmniej B15 za pomocą ocynkowanych metalowych stóp

Opcja Premium HPL drewno klejone, płyta HPL, ślizg metalow z elementami z tworzywa HDPE oraz HPL. Konstrukcja zakotwiona w gruncie na głębokości 55 cm z użyciem betonu klasy co najmniej B15 za pomocą ocynkowanych metalowych stóp

Opcja Premium drewno klejone, płyta HDPE, ślizg metalowy z elementami z tworzywa HDPE oraz HPL. Konstrukcja zakotwiona w gruncie na głębokości 55 cm z użyciem betonu klasy co najmniej B15 za pomocą ocynkowanych metalowych stóp

2. Zalety HDPE oraz HPL

HPL jest to warstwowe tworzywo termoutwardzalne składające się z kilku lub kilkunastu warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową sprasowane w warunkach wysokiego ciśnienia, temperatury oraz papieru dekoracyjnego impregnowanego  żywicą melaminową z możliwością pokrycia warstwą chroniącą prrzed wpływem warunków atmosferycznych. HPL charakteryzuje się:

 • twardością powierzchni
 • wytrzymałością na związki chemiczne i biologiczne
 • odpornością na uderzenia
 • odpornością na promieniowanie UV
 • trwałością
 • odpornością na zmienne warunki atmosferyczne

HDPE jest to tworzywo polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jednowarstwowe i trójwarstwowe. HDPE charakteryzuje się:

 • zmniejszoną widocznością zarysowań powierzchni poprzez dwustronny molet (strukturę)
 • wodoodpornością
 • odpornością na większość popularnych rozpuszczalników i składników farb
 • 100% możliwością recyklingu
 • brakiem zawartości metali ciężkich
 • odpornością mechaniczną również w niskich warunkach atmosferycznych
 • łatwością czyszczenia

3. Dokumenty poświadczające zgodność z normami

Deklaracja zgodności jest dokumentem wystawionym przez producenta. Dotyczy danego urządzenia i zaświadcza, że urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami.

Certyfikat jest dokumentem wystawionym przez zewnętrzne organizacje posiadające uprawnienia nadane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) potwierdzającym zgodność każdego wyrobu z obowiązującymi normami.

4. Jaka musi być odległość placu zabaw od drogi, śmietnika, parkingu, okien itp. ?

Odległość placów zabaw od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow powinna wynosić co najmniej 10m.

5. Nasłonecznienie placu zabaw

Nasłonecznienie placu zabaw powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy ( 21 marca i 21 września) w godzinach 10:00- 16:00. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie krótsze niż 2 godziny.

Żródło Dz.U.Nr 75, poz.690

6. Co to jest HIC ?

Wysokość swobodnego upadku. Największa odległość pionowa między wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała a znajdującą się niżej powierzchnią zderzenia. (Do powierzchni podparcia ciała zalicza się te powierzchnie, do których dostęp jest wolny).

7. Co to jest przestrzeń upadku ?

Jest to przestrzeń w urządzeniu, na nim lub wokół niego, która może być zajmowana przez użytkownika spadającego z uniesionej części urządzenia. (Przestrzeń upadku zaczyna się na wysokości swobodnego upadku).