Liban

Liban

W dniu 30.07.2013 roku wyjechał transport placu zabaw produkcji Inter-Flora do Libanu. Plac zabaw zostanie zamontowany w Libanie dla dzieci syryjskich uchodźców, jest to forma pomocy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Przedmiotowy plac zabaw jest jednym z narzędzi łagodzenia traumy wojny wśród dzieci syryjskich uchodźców.

 Plac_zabaw_Liban_inter-flora.pl

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczetniczyć w tak szczytnym celu jakim jest akcja humanitarna prowadzona przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w zakresie produkcji 2 placów zabaw dla dzieci syryjskich uchodźców w Libanie. Poniżej zamieszczamy link do strony Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej : http://www.pcpm.org.pl/nasze-projekty/liban-pomoc-dla-uchodzcow-syryjskich-2012 , gdzie można przeczytać więcej o projekcie: " Pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie (2012-2013)".

 Plac_zabaw_Liban_inter-flora.pl