Magus 200 SC

Button Text

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu kontaktowym przeznaczony do zwalczania przędziorków w roślinach sadowniczych i ozdobnych. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, zwłaszcza przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca. Na roślinie działa powierzchniowo.

Dostępne opakowania:
butelka 3ml 10ml 50ml

Opublikowane przez:

www.e-flora.pl

Komentarze są zamknięte.