Infinito 687,5 SC grzybobojczy zaraza ziemniaka Nowość

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą odziałaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego wochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Zawartość substancji aktywnych:

chlorowodorek propamokarbu /chlorowodorek propylo-3-(dimetyloamino)propylokarbaminianu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) –625 g w 1 litrze środka
fluopikolid / 2,6-dichloro-N-(3-chloro-5-trifluorometylo-pirydyno-2-yl-metylo)benzamid (związek z grupy acylpikolidów) – 62,5 g w 1 litrze środka.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Ziemniak- zaraza ziemniaka

Zalecana dawka: 1,2 – 1,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo:

na odmianach wczesnych: w okresie zwierania się roślin w rzędach
na odmianach późnych: z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Zabiegi w dawce 1,2 l/ha wykonywać co 7 – 10 dni, a w dawce 1,6 l/ha co 10 – 14 dni.Wyższą z zalecanych dawek środka stosować, w warunkach większego zagrożenia chorobąoraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonychdo konsumpcji): ziemniaki – 7 dni.

Opublikowane przez:

www.e-flora.pl

Komentarze są zamknięte.