Avans Premium 360 SL

Button Text

Zwalcza chwasty: jednoliścienne i dwuliścienne, jednoroczne i wieloletnie. Zwalcza chwasty i ich korzenie, ulega biodegradacji. Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w roślinach sadowniczych i warzywach, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, terenach nie użytkowanych rolniczo oraz do likwidacji ugorów i odłogów.

Dostępne opakowania:
Butelka 50ml 100ml

Opublikowane przez:

www.e-flora.pl

Komentarze są zamknięte.